fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Szolgáltató Adatai:

Vállalkozó/Vállalkozás neve Trend Holding Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

Telephely.

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:0809036660
OTP Céges bankszámlaszám 11737193-20004233

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely: szolgáltató. tárhely.eu Kft.

 Tárhely: Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely: Mail: support@tarhely.eu

Tárhely: Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

Elállás Joga:

Lehetősége van a kosár Tartalmának törlésére illetve változtatására

A kosár ikonra kattintva X ikon-ra kattintva törölheti rendelését.

Darabszám módosítására a pénztár oldalon van lehetőség.

Rendelés Befejezése után is visszavonható illetve módosítható a rendelés.

Telefonon vagy Email-en Keresztül

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám:      0670/902307

Telefonszám: Bolt 70/6099086


Panaszkezelés

Panaszát megteheti az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon
Tel.: +3670/904-23-07
Tel:0670/609-90-86

Email: trendshopping.hu@gmail.hu

A jogviták rendezését az alábbi linken keresztül tudja elintézni:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU&fbclid=IwAR0Fg0YMYbiYlHc_Fu0YnYBDCa0i2Cl-Pvva6NzW3HcKhe-Wre86D3rnc3M

A vállalkozás az ÁSZF menüpontban az alábbiak szerint tájékoztatja a fogyasztókat: A vásárló, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, jogosult panasszal fordulni az illetékes magyar békéltető testülethez. Online adásvédelmi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárása kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara

Békéltető Testület.

mellett működő békéltető testület illetékes, azaz a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 III.em.310, levelezési címe: 1253 Budapest, pf.10.email: bekelteto.tetulet@bkik.hu fax: 0614882186 tel: 0614882131 A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vásárló az eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendelését.

Békéltető testületek elérése:

https://bekeltetes.hu/tartalom/21/menu/8

A hatóság tájékoztatja, hogy az Fgytv 18 § (5) bekezdése az alábbiakban rendelkezik: „Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.” Bétéltető testeiletek telk-olása. A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel Összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 14. § szerint:,,az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.” A hatóság felhívja a figyelmét, hogy amennyiben tájékoztatást nyújt a határon átnyúló jogviták rendezésére jogosult békéltető testületekről, úgy azt az időszerű adatokkal tegye. amelyekkel az áru a Vásárló általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben az az áru jellegéből következik. 7.4.Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított 1 hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A Vásárló jogosult a fogyasztási cikkeken az átvételüktől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hibák reklamálására 7.6.Az Eladó felelősségével kapcsolatosan a felek további jogait és kötelezettségeit az Eladó Panaszkezelési Szabályzata szabályozza.” vonatkozó

Elállás

Elállási jogukkal a csomag átvételétől számítva 30 napig élhetnek.

A Vissza küldés költsége a Práber Kft az az a Trendshopping.hu terheli .

Elállás esetén a szolgáltató lekésőbb 14 nap-on belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget utalással

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól (Sameday ) eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többlet költséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásában küldhető vissza.
Ellenkező esetben nem áll módunkban  visszatéríteni a termék árát.

Ha az elállási jogával szeretne élni, meggondolta magát, nem tetszik a termék a visszaküldést mi álljuk. a rendelés dátumától számított 30 napig.

 Felhívjuk továbbá kedves figyelmét, hogy a terméket minden esetben sértetlenül, az eredeti csomagolásban küldje vissza. A címkét a kiérkező futár helyezi a csomagra.
Az ügyfélnek csak a visszacsomagolás a feladata.
 A trendshopping webáruház az ügyfél által gondatlan csomagolásból eredő szállítási sérülésekért nem vállal felelősséget.

9023 Győr Királyszék u 33 Trendshopping üzlet PRÁBER KFT
A csomagra kérjük, hogy írd rá: Trendshopping Visszáru

Termék visszaküldésének okai:

 • Minőségi problémák
 • Hibás kiküldés
 • Elállás

napon túl nem áll módunkban elfogadni a visszaküldött terméket!

A termék visszajuttatás leírása.

Kérem jelezze kollégánknak az elállási szándékát 

 Telefonon :

+3670902307
0670 6099086

 E-mailen:

trendshopping.hu@gmail.com

A visszaküldés a Mi futárcégünkön ( Sameday )  keresztül történik amit mi rendelünk az ügyfélnek/vásárlónak, a  megadott címére.

Termék visszaküldésének okai:

 • Minőségi problémák
 • Hibás kiküldés
 • Elállás

 

A fogyasztó elállási / felmondási jogát nyilatkozat minta útján gyakorolhatja.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól (Sameday ) eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többlet költséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásában küldhető vissza.
Ellenkező esetben nem áll módunkban  visszatéríteni a termék árát.

Elállási nyilatkozatminta  az alábbi linken keresztül tölthető le .

https://www.trendshopping.hu/wp-content/uploads/2023/06/Trendshopping-Elallasi-nyilatkozat-2023-1.docx

Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles elektronikus levél útján a jelen ÁSZF a fenti pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fenti pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezését.
Az elektronikus úton beérkezett elállást érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.
Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató központi raktárának címére (9012 Győr, Királyszéki utca 33. trendshopping.hu bolt ) indokolatlan késedelem nélkül, de legalább az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 30 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék a Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta egyértelműen, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés minden esetben a Fogyasztó által megadott számlaszámra történő visszautalással történik. Az elállási nyilatkozat beérkezése után a Szolgáltató minden esetben felveszi a Fogyasztóval a kapcsolatot és pontosítja az elállás folyamatát, annak részleteit.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és a szükséges, rendeltetésszerű használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szerződéseket egyedi rendelésszám alapján iktatjuk!

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

 

Hibás teljesítés

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Az új Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

Termékszavatosság

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Közlési és igényérvényesítési határidők

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

 • a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és
 • a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként – jól felfogott piaci érdekből – kerül sor.

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén

Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A szavatossági jogok sorrendje

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény(ún. elállás). Tehát kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót.
Az új Ptk. szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicseréléstigényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállításátigényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Ki viseli a költségeket?

Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet – tehát a vállalkozást – terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Milyen határidőn belül reklamálhatunk?

Az új Ptk. főszabálya szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.
Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség?

Az új Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések tartalmazzák a szavatossági felelősség alóli mentesülés eseteit, miszerint a mentesülésre két esetben kerülhet sor:

 • ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte;
 • ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fontos, hogy az eladónak csakis a vevő által ismert hiba vonatkozásában nincs kellékszavatossági felelőssége – és csak az ilyen jellegű hibákra mondják jogszerűen az eladók, hogy ezekre nincs szavatosság (és nem lehet emiatt a terméket pl. kicseréltetni).
A kereskedők gyakran megkísérlik a hibás teljesítésért való felelősséget jogellenesen kizárni azzal a hivatkozással, hogy az akciós vagy leértékelt árura – mint egészre – nem jár szavatosság, illetőleg garancia. A vonatkozó jogi előírások alapján azonban leértékelt (akciós) termékkel kapcsolatban is van helye minőségi kifogásnak a termék azon részére vonatkozóan, amely nem volt hibás, vagy hibás volt, de erről a fogyasztó nem tud(hat)ott.
Amennyiben utóbb a vevő a tájékoztatás körén kívül eső hiba miatt viszi vissza a terméket a boltba, úgy kifogását intézni kell, és jogszerűtlen elutasítani az igényét arra hivatkozással, hogy „leértékelt árura nincs szavatosság”. Példa: ha a mázsérülés miatt leértékelt agyagcserepet annak szétmállása miatt viszi vissza a vevő, úgy kifogását intézni kell, és a szétmállás miatt – amely olyan hiba, ami a rendeltetésszerű használatot kizárja – megilletik őt a szavatossági jogok.
Természetesen nincsen akadálya annak, hogy a kereskedő kizárja felelősségét a termék esztétikai hibája miatt, de amennyiben az ilyen esztétikai sérülés miatt akciósan (leértékelve) vásárolt új számítógép valamelyik részegysége a rendeltetésszerű használat során tönkremegy, úgy a fogyasztó emiatti minőségi kifogását alapozhatja a Ptk-ra vagy a kötelező jótállásra, függetlenül attól, hogy az esztétikai sérülés miatt leértékelt áron vásárolta a gépet.

Ki mikor mit bizonyít?

Lényeges különbség van a bizonyítási kötelezettség terén a két jogintézmény között. A jótállás körében – a jótállás mindkét fajtájának teljes időtartama alatt – a jótállásra kötelezett (az eladó) csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (tehát például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett.
Ezzel szemben a szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.
Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály. Ahhoz ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a fogyasztónak nem minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait, bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.
Kivétel a kivétel alól, vagyis nem irányadó a hivatkozott vélelem, tehát bizonyítás terheli mégis a fogyasztót a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Jótállás

1.18. Termékeinkre   garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

További információ:  weboldal

Jótállási jegy az alábbi linken letölthető :

 

 


A honlapon folytatott tevékenység

 

Web áruházunkban Vegyes kereskedelem ,Konyhai Barkács Elektronika Otthoni felszereléseket forgalmaz.
 férfi és női divatáru termékeket forgalmazunk.
Számos kiegészítő is megtalálható.
 A web áruházon keresztül leadott rendelésedet futárszolgálattal szállítjuk ki.
  A szállítási határidő belföld esetében 1-6 munkanap. Belfőldre  történő szállítás esetén a Szállítási információk alatt tájékozódhatsz a várható határidőkkel kapcsolatban.


Alapvető Jogszabályi törvény

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Fizetés és Szállítás

 1. Utánvéletes (Fizetés Csomag érkezésekor)
 1. Banki Átutalás számlaszám
  OTP Bank  Céges bankszámlaszám 11737193-20004233

A Webáruházban feltüntetett Árak  Ft (HUF) vannak megadva. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A megrendelés tárgyát képező termék adóval összevont, összesített áráról, valamint a kézbesítés költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, ha pedig nem lehetséges a díjak összegének megállapítása, akkor a teljesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére Emellett azoknak az ügyfeleinknek, akik Mastercarddal vagy Visa-val fizetnek, 3D Secure hitelesítési folyamatot biztosítunk, ami megakadályozza, hogy arra jogosulatlan személy nem használják a kártyát.

 1. Banki átutalás:
  A kosárban megadott összeg átutalása az alábbí bankszámlára OTP Céges bankszámlaszám 11737193-20004233
  a közlemény  rovatba a TERMÉK NEVE és a TERMÉK CIKKSZÁMA szerepeljen. A csomag az összeg bérkezésétől számított 1-6 munkanapon fog megérkezni.
 2.  Fizetési Határidő: Amennyiben a Felhasználó a Megrendelési adatlapon  a bankkártyával történő fizetési módot választotta, az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 3 naptári napon belül köteles a Felhasználó a megrendelés összegét megfizetni. 
 1. Utánvét esetén a Felhasználó a küldemény kézhez vételekor köteles a vételárat megfizetni.
 2. Házhoz szállítás:
  A futár a csomagok kézbesítését munkanapokon, az adott napon küldött értesítőben megjelölt idősávban végzi.  Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodsz otthon, a futár egy értesítőt hagy a címen. Az értesítőn szereplő szám segítségével lehetőséged van arra, hogy a www.gls.hu portálon az egyedi igényeidnek megfelelően alakítsd a csomagod kiszállítását. A kézbesítés történhet másik címre – pl. másik város, vagy a munkahelyed – de lehetőség van a kiszállítás dátumának módosítására is. Természetesen telefonon keresztül is módosíthatod a csomag kiszállításának időpontját. A csomag kiszállítását kétszer kísérlik meg, e
  .A küldemény átvétele előtt kérjük, hogy minden esetben ellenőrizd, hogy van-e bármilyen sérülés a csomagon. Kézbesítéskor névvel, dátummal és aláírással kell igazolnod, hogy átvetted a csomagot. Utánvétes csomag esetén először a címkén feltüntetett összeget kérjük átadni a futárnak, amelynek átvételét ő nyugtával igazol. Amennyiben az utánvétes csomagon bármilyen sérülést észlelsz, abban az esetben a futár a helyszínen felveszi a jegyzőkönyvet.
 3. Csomagpontos átvétel
  Rendelésed leadásakor lehetőséged van csomagpontos kiszállítást kérni.

 A felvételt követő1-6 munkanapon csomagod megérkezik az általad választott átvételi pontra, melyről e-mail vagy sms  értesítést kapsz a Sameday  Easy box futárcégünktől
 Kérjük, hogy utánvétes küldemény átvételekor a pontos összeget vidd magaddal. Lehetőség szerint fizess Bankártyával.


Alapvető rendelkezések

1.2. Hatály, az áSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

1.6. Webáruházunkban férfi és női divatáru termékeket csak online webshopunkon keresztül, meg vásárolhatók.
A termékek tartalmazzák az áfát és a csomagolási díjat.
Házhozszállítási díjat a termék ára nem tartalmazza. A házhozszállítási dijjakról a Szállítás menüpont alatt tájékozódhat. 

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.9. A Termékeket az üzlet menüpontban találják ahol a termék kiválasztása után a kosárba tudják helyezni.
Követve a további utalásokat választhat a megadott fizetési lehetőségekről.
A megrendelésről azonnali e-mail értesítőt kap.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása minden hétköznap reggel 8:00 órától 16:00 ig tart

1.14. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-6  munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Kötelmi jogi Könyvében található rendelkezések a hibás teljesítés vonatkozásában az alábbiakat mondják ki:

6:157. § (1) bekezdés: A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

„A hibás teljesítés a szerződésszegés egyik nevesített esete.”[1] A Ptk. pontosan meghatározza, hogy mi minősül hibás teljesítésnek, amelyből látható, hogy a kötelezett akkor is hibásan teljesít, ha olyan szolgáltatást nyújt, amely a jogszabályi követelményeknek ugyan minden tekintetben megfelel, azonban nem felel meg a kötelezett és a jogosult által megkötött szerződésben a felek által meghatározott kritériumoknak.

Fentiekhez kapcsolódik a Kúria Pfv.V.20.742/2016/14. számú döntése. A döntés előzményét képező elsőfokú eljárásban a felperesek azért indítottak pert az alperes ellen, mert álláspontjuk szerint az alperes hibásan teljesített azzal, hogy a közöttük létrejött adásvételi szerződésben foglalt vállalásával ellentétben a felperesek az alperes által végzett átalakítások miatt a belső kertet használni nem tudták. A Kúria megállapította, hogy az adásvételi szerződés a belső kerthasználatra vonatkozóan nem tartalmazott a felperesi vevők általi használhatóságra vonatkozó rendelkezést és mivel a szerződésből a kerthasználat biztosítására irányuló alperesi kötelezettségvállalás nem vezethető le, így annak megsértése, vagyis a hibás teljesítés fogalmilag kizárt.

A Ptk. azt is meghatározza, hogy a kötelezett mikor nem teljesít hibásan: Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Ebben az esetben úgy történik meg a teljesítés, hogy a jogosult tisztában van azzal, a kötelezett által részére teljesített szolgáltatás hibás, azonban „…a teljesítést a hiba ismeretében mindennemű kifogás nélkül elfogadja…”[2] Tekintettel arra, hogy a jogosult hibásan fogadja el a teljesítést, értelemszerűen kizárt annak a lehetősége, hogy hibás teljesítésből eredő igényt érvényesítsen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a jogosult kifejezetten lemond a hibás teljesítésből eredő jogai gyakorlásáról.

Kiemelendő, hogy a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezések diszpozitívak, vagyis attól a felek eltérhetnek.[3] A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben viszont a Ptk. 6:157. § (2) bekezdése alapján semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el, azaz e körben a szabályok egyoldalúan kógensek.

[htmlbox karteritesi_jog]

6:158. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A Ptk. 6:158. §-a vélelmet tartalmaz, ez a § ugyanis azt mondja ki, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hibát úgy kell tekinteni, mint ami már a teljesítéskor is megvolt, vélelmezi tehát a jogszabály azt, hogy a vállalkozás hibásan teljesített. Ha a vélelem a dolog természetével nem egyeztethető össze – például a dolog természetes élettartama fél évnél rövidebb – vagy a vélelem a hiba jellegével összeegyeztethetetlen – például gyorsan romló dolog[4] – az kivételt jelent a vélelem alól.

A fogyasztó és a vállalkozás fogalmát a Ptk. a nyolcadik könyvben, a záró rendelkezések között helyezi el. Fogyasztónak tekinti a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt, vállalkozónak pedig a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyt.

A hibás teljesítés jogkövetkezményei

A Ptk. szerint a hibás teljesítés jogkövetkezményei az alábbiak:

kellékszavatosság;
termékszavatosság;
jótállás;
kártérítés;
jogszavatosság.

 1. Kellékszavatosság:

A Ptk. Kommentárban foglaltak szerint „a kellékszavatosság a hibás teljesítésnek az a jogkövetkezménye, amely a visszterhes szerződések jogosultjának a szolgáltatás hibájában megvalósuló, értékcsökkenést eredményező teljesítési érdeksérelme reparálására szolgál. Nem vonatkozik a szavatosság a hibás teljesítéssel okozati összefüggésben a jogosult vagyonában felmerült különböző következménykárokra; ezeket a kártérítés keretében és feltételei szerint lehet orvosolni.”[5]

Mindebből látható, hogy a kellékszavatosság csak visszterhes szerződések esetén jöhet szóba. A hibás teljesítés ingyenes szerződések esetében is felmerülhet, ekkor azonban a jogosult csak kártérítési igénnyel léphet fel a kötelezettel szemben.

A kellékszavatosság másik fő jellemzője, hogy a jogosult csak az adott szerződés kötelezettjével szemben érvényesítheti igényeit. „A közvetlen szerződéses kötelezett a jogosult felé – nemcsak a saját érdekkörben bekövetkező hibákért – helytáll, majd a szavatossági következményeket a vele szerződéses kötelezettre átháríthatja.”[6] Ez pedig azt jelenti, hogy hiába vannak alvállalkozók, gyártók, ha nem ők állnak szerződéses jogviszonyban a jogosulttal, felé kellékszavatossággal nem tartoznak.

A kellékszavatosságnál a jogosult a vele szerződéses jogviszonyban álló kötelezettel (például üzlettel) szemben érvényesítheti a szavatossági jogot, termékszavatosság esetén viszont szerződéses jogviszonyra nincs szükség, mert a termékszavatosság a termék hibájához kapcsolódik. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli; ez a határidő jogvesztéssel jár

A Ptk. a szavatossági jogokat úgynevezett kétlépcsős rendszerbe sorolja, ami azt jelenti, hogy a szavatossági jogok között rangsort állít fel.[7] A jogosult első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést, második lépcsőben árleszállítást kérhet, illetve a hibát maga kijavíthatja/mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. A hiba kijavítása, illetőleg mással történő kijavíttatása azt jelenti, hogy a jogosult az ezzel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését kérheti a kötelezettől.

Ha kijavításra vagy kicserélésre nem kerülhet sor, mert annak teljesítése lehetetlen vagy az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, a jogosult számára a második lépcsőbe tartozó szavatossági jogok érvényesítésének lehetősége nyílik meg.

A Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja/mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha:

– a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta;
– vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni;
– vagy, ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Mindebből látszik, hogy a második lépcsőbe tartozó szavatossági jogok közül a fenti három feltétel valamelyikének teljesülése esetén választhat a jogosult.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ez az időtartam két év.

 1. Termékszavatosság:

A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése szerint vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

E rendelkezés a hibás teljesítés esetén a fogyasztó által követelhető szavatossági jogok mellett azt is meghatározza, mikor teljesít a gyártó hibásan. Itt tehát a kötelezett szerepébe maga a gyártó kerül, hiszen a termékszavatosság nem más, mint „a termék hibája miatt a gyártót terhelő közvetlen helytállási kötelezettség.”[8] A kellékszavatosságnál az volt látható, hogy a jogosult a vele szerződéses jogviszonyban álló kötelezettel szemben érvényesíthette a szavatossági jogot, termékszavatosság esetén viszont szerződéses jogviszonyra nincs szükség, mert a termékszavatosság a termék hibájához kapcsolódik. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli; ez a határidő jogvesztéssel jár.

 1. Jótállás:

A Ptk. 6:171. § (1) bekezdése szerint, aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás ugyanúgy a hibás teljesítés jogkövetkezménye, mint a kellékszavatosság, azonban ahhoz képest egy szigorúbb felelősségi alakzatot jelent, amely abban nyilvánul meg, hogy a bizonyítási teher fordított, vagyis a jótállásra köteles fél csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az ő teljesítése után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

[htmlbox Fogyasztói_adásvétel]

 1. Kártérítési igény:

A kötelezett – ha a hibás teljesítést nem menti ki – köteles megtéríteni a jogosult ama kárát, amely a hibás teljesítésből ered.

A jogosult a kára megtérítését akkor kérheti, ha:

– kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye;
– vagy a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta/annak nem tud eleget tenni;
– vagy a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 1. Jogszavatosság:

A jogszavatosság – amely csak visszterhes szerződés esetén jöhet szóba – arra vonatkozóan jelent helytállási kötelezettséget, hogy a jogosult a jogot/követelést megszerezze, illetve azt korlátozástól mentesen szerezze meg.

Összességében elmondható, hogy ha a gyakorlatban találkozunk a hibás teljesítéssel, akkor többféle lehetőség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a hiba – a megfelelő jogkövetkezmény érvényesítése mellett – orvoslása megtörténhessen.

Hivatkozott irodalom:

 • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez; szerkesztette Gárdos Péter, Vékás Lajos (online jogtár)
 • Polgári jog – kötelmi jog – második, átdolgozott, bővített kiadás – Az új Ptk. magyarázata V/VI. – Farkas Attila László. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014.
 • A Kúria Pfv.V.20.742/2016/14. számú határozata

Lábjegyzetek:

[1] Polgári jog – kötelmi jog – második, átdolgozott, bővített kiadás – Az új Ptk. magyarázata V/VI. – Farkas Attila László. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014., [továbbiakban: Az új Ptk. magyarázata V/VI.] 337. oldal [2] Az új Ptk. magyarázata V/VI., im. 343. oldal [3] Az új Ptk. magyarázata V/VI., im. 343. oldal [4] Az új Ptk. magyarázata V/VI., im. 344. oldal [5] Kommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez; szerkesztette Gárdos Péter, Vékás Lajos (online jogtár) [a továbbiakban: Kommentár a 2013. évi V. törvényhez…]  [6] Kommentár a 2013. évi V. törvényhez [7] Az új Ptk. magyarázata V/VI., im. 347. oldal [8] Az új Ptk. magyarázata V/VI., im. 367. oldal


A Szerződő felek további jogai és kötelességei

 1. 8.1.A Vásárló a teljes vételár kifizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.
 2. 8.2.Az Eladót semmilyen magatartási kódex nem kötelezi a Vásárló felé. A jelen Általános Szerződési Feltételek letölthető az alábbi linkről: http//…pdf.
 3. 8.3.A fogyasztók peren kívüli panaszait az Eladó az trendshopping elektronikus címen keresztül intézi. A Vásárló panaszának ügyintézésével kapcsolatos tájékoztatást az Eladó megküldi a Vásárló elektronikus címére. A Vásárló panaszát az Eladó a lehető legrövidebb időn belül elbírálja. A Vásárló, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, jogosult panasszal fordulni az illetékes magyar békéltető testülethez. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes, azaz a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.em.310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10., E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 2186, Telefon: 06 (1) 488 2131. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
 4. 8.4.Az Eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru forgalmazására. A vállalkozói tevékenység ellenőrzését a helyileg illetékes vállalkozói hivatal végzi. A személyes adatok védelme feletti felügyeleti jogot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorolja.

 


A személyes adatok védelme

 1. 9.1.A természetes személyként eljáró Vásárló személyes adatainak védelmét a Magyarországon van- személyes adatainak védelme folytán szükséges, az Elektr.tv. 13/A.§, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló magyar 2011. évi CXII. törvény kötelező érvényű rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
 2. 9.2. A Vásárló az adásvételi szerződés megkötésével beleegyezését adja a személyes adatai: vezeték- és utónév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, esetleg olyan további kiegészítő információk kezeléséhez mint a szállítási cím, ajtószám, emelet, születési dátum, nem (a továbbiakban együttesen “személyes adatok”). A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó személyes adatait, éspedig az adásvételi szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából és azokhoz szükséges ideig kezelje. Az Eladó az adásvételi szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a Vásárló személyes adatait, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Az Eladó az előbbieken túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Eladónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell  üzemeltetnie az általa nyújtott szolgáltatás során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgátatás nyújtásához és az Eker.tv-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. 9.3.Amennyiben a Vásárló nem választ más lehetőséget, egyetért a személyes adatok Eladó általi kezelésével egyes tájékoztató anyagok és üzleti információk részére történő megküldése céljából is. Az ilyen célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Vásárló így rendelkezik. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyetértés a jelen cikk teljes terjedelmében nem olyan előfeltétel, amely nélkül az adásvételi szerződés megkötésére nem kerülhetne sor
 4. 9.4.A Vásárló tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztrációnál, a felhasználói fiókban, webes felületen leadott megrendelés esetén) helyesen és valósan megadni, továbbá köteles felesleges késedelem nélkül azok változásairól tájékoztatni az Eladót.
 5. 9.5.A személyes adatok feldolgozásával az Eladó harmadik személyt („feldolgozó”) is megbízhat. Az árut szállító személyek kivételével az Eladó a Vásárló előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át annak személyes adatait semmilyen harmadik személyeknek.
 6. 9.6. A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig lehetséges. A személyes adatok elektronikus formában automatikus módon vagy nyomtatott formában nem automatikus módon lesznek feldolgozva.
 1. 9.7.A Vásárló igazolja, hogy a megadott személyes adatok pontosak, valamint hogy tájékoztatást kapott arról a tényről, hogy az átadásuk önkéntes.
 2. 9.8.Abban az esetben, ha a Vásárló úgy véli, hogy az Eladó vagy a feldolgozó  Vásárló személyes adatait a személyes adatok és a magánélet védelmének, vagy a törvénynek ellentmondó módon kezeli – különösen, ha a személyes adatok a feldolgozásuk célját figyelembe véve pontatlanok – a következő lépések megtételére jogosult:
 1. 8.1.magyarázatot kérhet az Eladótól vagy a feldolgozótól,
 2. 8.2.a kialakult állapot megszüntetését kérheti az Eladótól vagy a feldolgozótól.
 1. 9.9.Abban az esetben, ha a Vásárló tájékoztatást kér a személyes adatai kezeléséről, az Eladó köteles ezt az információt átadni a részére. Az Eladónak jogában áll az előző mondatban említett információk nyújtásához szükséges megfelelő, és a tájékoztatásnyújtás valós költségeit meg nem haladó díjat felszámítani.
 1. A személyes adatok védelme

10.1. Azon vásárló, amely természetes személy, személyes adatainak védelmére az Európai Parlament és az EU Tanács (EU) 2016/679 2016 május 27.-i természetes személyekre vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete szerint és a 95/46 / EC irányelv hatályon kívül helyezése alapján kerül sor (általános személyi adatvédelmi rendelet GDPR).

10.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó a vásárlóval megkötött vásárlási szerződés miatt (is)(esetleg a szerződés megkötéséről/változtatásáról szóló tárgyalások miatt) vagy a felhasználói fiók fenttartása céljábol a vevővel kötött megegyezés alapján, a vevő következő adatait fogja feldolgozni: név és vezetéknév, cím, azonosító szám, adó azonosító szám, e-mail cím, telefonszám, esetleg más további információk például kézbesítési cím, lákás száma, emelet. A megadott személyes adatokat az eladó fogja feldolgozni mint a rendszergazda és az árut kiszállító személyek mint a feldolgozók. A személyes adatok főleg a következő módon lesznek feldolgozva – felhalmozás, tárolás az adathordozókon, javítás vagy módosítás, keresés, tárolás, osztályozás vagy kombinálás, blokkolás és likvidálás. Ezeket a szémélyes adatokat a vásárlási szerződés időtartama alatt és a teljesítés után az elévülési idő lejártáig (azaz általában a vásárlási szerződés megkötésétől számított három évig), esetleg a vevő felhasználói fiókjának időtartamáig (vagyis amíg a vevő nem törli a fiókját) lessz lehetséges feldolgozni.

10.3. Az adatvédelmi irányelvek itt találhatók. – https://www.trendshopping.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

10.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy köteles helyes és igaz személyes adatokat feltüntetni (a regisztrációnál, a felhasználói fiókban, a webes áruház webes felületéről leadott rendelésnél) és a változásról haladéktalanul tájekoztatni az eladót.

10.5. A vásárló személyes adatainak feldolgozásával az eladó megbízhat egy harmadik személyt – a feldolgozót. Az áru szállítását végző személyeken kívül az eladó a vevő előzetes hozzájarulása nélkül nem adhatja át a vevő személyes adatait harmadik félnek.

10.6. A személyes adatok elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon lesznek feldolgozva.

10.7. A vásárló megerősíti hogy a megadott személyes adatok pontosak és hogy Önként adta meg a személyes adatait.

10.8. A vásárló a rendelés közben továbbá beleegyezhet a személyes adatok feldolgozásával, különösen az értékesítési idézetek és az eladó egyéb marketingeseményei értékesítéseivel kapcsolatban. A beleegyezés a következő személyes adatokra fog vonatkozni: név és vezetéknév, e-mail, telefonszám. Ezeket a szémélyes adatokat a marketing célokra addig lehet feldolgozni amíg a vevő vissza nem vonja a beleegyezését, de legfejjebb öt évig, ha a beleegyezés nem lessz időközben megújítva. A személyes adatok főleg az következő módon lesznek feldolgozva – felhalmozás, keresés, felhasználás, átadás (ha a vevő beleegyezik), tárolás, osztályozás, vagy kombinálás, blokkolás és likvidálás. A személyes adatoknak a marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné teszi a vételi szerződés megkötését.

10.9. Az eladó figyelmezteti a vásárlót, hogy a vásárló szemyélyes adatai be lehetnek jegyezve a regiszterbe amely a fogyasztóvédelemről szóló § 20z törvény, 634/1992 sz. Sb.,alapján lett alapítva (a továbbiakban a „fogyasztóvédelmi törvény“)


Üzleti ajánlatok küldése és a cookie-k tárolása

11.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó a vásárló e-mail címére küldhet információkat az áruról, a szolgáltatásairól vagy az üzeméről üzleti ajánlatok formájában. Az üzleti ajánlatok küldését a vásárló bármikor leállíthatja a felhasználói fiókjában vagy az egyes üzleti ajánlatok végén található linken keresztül.

11.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó a webes oldalain cookie-kat használ. A cookiek feldolgozása és felhasználása az itt található 

11.3. A trendshopping.hu weboldaln pop-up ablak található az Optinmonster szolgáltatón keresztül, amely kedvezményes kupont, ill. interaktív szerencskerék applikációt tartalmazhat. Itt a weboldal látogatója cserében az e-mail címéért kedvezményt kaphat az első vásárlására. Mindkét esetben a részvétel feltétele a személyes e-mail cím megadása és a hírlevélre való feliratkozás. A kitöltött adatlap (pop-up ablak) vagy a szerencsekerék applikációval való interakcióval beleegyezik a marketing tevélenységre az adatai felhasználására.


A COOKIE FÁJLOK FELHASZNÁSÁNAK ELVEI

A weboldalaink javítására, a látogatások értékelésére és a marketing tevékenységeink optimalizálása érdekében cookie-kat használunk. A cookie fájlok olyan kis szöveges fájlok, amelyek a számítógépben vannak tárolva a böngésző által, amelyen keresztül a weboldal megjelenik. A cookie-k nem szolgálnak és nem teszik lehetővé a látogató személyes azonosítását a weboldalon.

A cookie-k segítenek például:

 • a weboldal megfelelő működéséhez, hogy a regisztrációs folyamatot a lehető legkisebb problémával lehessen elvégezni;
 • a felhasználó bejelentkezési adatai megjegyezéséhez, hogy ne kelljen minden alkalommal , amikor meglátogatják a webhelyet bejelentkezniük;
 • annak meghatározásához, hogy mely oldalakat és funkciókat használják a látogatók leggyakrabban; ezen információk alapján lehetőség nyílik arra, hogy az ajánlatot lehető legjobban a webhely látogatója számára testre szabhassák;
 • elemzéskor hogy milyen hirdetéseket bongész a legtöbb látogató, hogy ne ugyanazt a reklám hirdetést lássák mindig esetleg hogy ne olyan árura jelenjenek meg a hirdetések amelyek a látogató számára nem érdekesek.

A cookie-k célja, hogy megkönnyítsék és kellemesítsék a látogatónak és a felhasználóknak a weboldalak használatát, és lehetővé tegyék a releváns hirdetések célzását. A webhely látogatásával automatikusan egyetért ennek a technológiának a használatával. .

A weboldalainkon elsősorban alap típusú cookie-kat használunk:

Relációs cookie: automatikusan törlődik amint a látogató elhagyja a weboldalat, a weboldal használata közben segít az oldalak helyes működésében

Állandó cookie: állandóan van tárolva, névtelen identifikációt tartalmazhat a weboldal látogatójáról. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a cookie-k nem azonosítják a látogatót (nem tartalmazznak nevet, e-mail címet és személyes adatokat), teljesen névtelenek, és csak azonosítják a weboldalakhoz való hozzáférést és a viselkedést egyéni felhasználók számára. A cookie-k elsősorban a méréshez vannak használva (azaz a cookie azonosítja az ugyanazon böngészőből és eszközből származó ismételt látogatást), valamint a webhely és a hirdetések testreszabását, amikor a cookie lehetővé teszi hogy a látogátó identifikálásának köszönhetően személyre szabja a webhelyt és a partnereink weboldalán lévő hirdetéseket.

Marketing cookie-k: a webes felhasználói viselkedése alapján olyan hirdetéseket és ajánlatokat jelenítenek meg, amelyek megfelelőek és relevánsak a felhasználó számára.

HOGY LEHET KIKAPCSOLNI A COOKIE-K HASZNÁLATÁT

A cookie-kat az internetböngésző segítségével állíthatja be. Ha nem ért egyet a cookie gyűjtésével, akkor a böngésző beállításainak megváltoztatásával megakadályozhatja a gyűjtést a következő módon:

A cookie-k kezelésének hatékony eszköze a www.youronlinechoices.com webhelyen is elérhető.

A weboldalainkon a cookie használata nélkül is rendelhet.


Záró rendelkezések

 1. 12.1.Felek a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (Róma I.) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdése alapján az adásvételi szerződésre abban az esetben is a cseh jogot tekintik alkalmazandónak, ha a fogyasztó szokásos tartózkodási helye Magyarországon van. A felek jogválasztása azonban nem foszthatja meg a Vásárlót az általánosan kötelező érvényű magyar jogszabályi – 7 különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a jelen Általános Szerződési Feltételekben: „Korm.rendelet”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a jelen Általános Szerződési Feltételekben „Eker.tv.”) – rendelkezésekből eredő jogai érvényesítésétől..
 2. 12.2.Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatálytalannak minősülne, vagy azzá válna, a helyére olyan rendelkezés lép, amelynek értelmezése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéséhez. Valamely rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
 3. 12.3.Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit az Eladó módosíthatja vagy kiegészítheti, különösen a fizetési és szállítási feltételek vonatkozásában. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén az Eladó e változásról a Vásárló által használt elektronikus címre küldött írásos tájékoztatás formájában tájékoztatja a Vásárlót, és az az Általános Szerződési Feltételek új szövegezésének átvételétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni felhasználói fiókját, ellenkező esetben úgy tekinthető, hogy az Általános Szerződési Feltételek új szövegezését elfogadta. Jelen rendelkezés nem érinti a feleknek az Általános Szerződési Feltételek korábbi szövegezése idején létrejött jogait és kötelezettségeit.
 4. 12.4.Az Általános Szerződési Feltételeket is tartalmazó adásvételi szerződést az Eladó elektronikusan rögzíti és az utóbb nem hozzáférhető, továbbá az adásvételi szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
 5. 12.5.Az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatminta, valamint a panasz bejelentési űrlap.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett[1]:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az  alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében[2]:

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja[3]:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt.:

[1] Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

[2] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.

[3] A megfelelő jelölendő.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg!

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK A jótállási jegy sorszáma : …………..

 

Vállalkozás neve és címe:

 Trend holding Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
9113 Koroncó Hunyadi utca  8
 adósz.  32521058-2-08
Telefonszám: 06709042307
E-mail cím: trendshopping.hu@gmail.com 

A jótállási jegy a termék a futár átadása napján lép életbe.

 

Az ön neve Címe ……………………………………………………………………………………………….

Termék megnevezése:………………………………………………………………………………………
 Termék típusa: ……………………………………………………………………………………………………………..
Termék gyártási száma/egyedi azonosítója (amennyiben van): …………………………………
Sorszám megadása nem kötelező………………………………………………………………………………….
Rendelés  Száma ………………………………………………………………………………………………………….


Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg!

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással): ……………………………..
A termék fogyasztó részére történő átadásának időpontja:……………………………………..
 Az üzembe helyezés időpontja:……………………………………………………………………………..
 A vásárlás (szerződéskötés) időpontja: ………………………………………………………………….
Termék eladási ára :……………………………………………………………………………………………
 A jótállás időtartama:………………………………………………………………………………………….
• 10 000 forint – 100 000 forint összegű eladási ár esetén 1 év,
 • 100 001 forint – 250 000 forint összegű eladási ár esetén 2 év,
 • 250 001 forint összegű eladási ártól 3 év.

jótállás érvényesíthetőségének határideje:
 A A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta!

  

                                                JAVÍTÓSZOLGÁLAT, SZERVIZ 

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál, szerviz(ek)nél közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét6 :
 Cégnév: Práber Kft
Cím:  9113 Koroncó hunyadi utca 8
Telefonszám:  06709042307
E-mail cím: trendshopping.hu@gmail.com


 A vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén töltendő ki.
 Az eladási ár feltüntetése a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem kötelező, azonban a jótállás időtartamának megállapítása és az esetlegesen felmerülő jogviták könnyebb rendezése érdekében célszerű megjelölni!
 Gyakorlati szempontból célszerű a nyugtát, számlát a jótállási jegyhez tűzni.
A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a Felek között létrejött szerződés teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembe helyezésének napjával kezdődik!
 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
 Javítószolgálat / szerviz megadása nem kötelező.

 A jótállás időtartama:
• 10 000 forint – 100 000 forint összegű eladási ár esetén 1 év,

 • 100 001 forint – 250 000 forint összegű eladási ár esetén 2 év,
 • 250 001 forint összegű eladási ártól 3 év.

 A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta!

Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg!

KIJAVÍTÁSI IGÉNY TELJESÍTÉSE

Az első kijavítás esetén kitöltendő!

 Az első kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:…………………………………………..

 Az első kijavításra történő átvételnek az időpontja:…………………………………………………

 Hiba oka :…………… ………………………………………………………………………………………………………………..

 Az első alkalommal történő kijavítás módja:……………………………………………………………………

 A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: ……………………………………………

A második kijavítás esetén kitöltendő!

A második kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:………………………………………….

 A második kijavításra történő átvételnek az időpontja:………………………………………………………….

 Hiba oka:………………………………………………………………………………………………………………………….

 A második alkalommal történő kijavítás módja:………………………………………………………………….

 A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: ……………………………………………….

A harmadik kijavítás esetén kitöltendő!

A harmadik kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:……………………………………..

 A harmadik kijavításra történő átvételnek az időpontja: ………………………………………….

Hiba oka:………………………………………………………………………………………………………………………….

 A harmadik alkalommal történő kijavítás módja: ……………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja:…………………………………………..

 

  KICSERÉLÉS IRÁNTI IGÉNY TELJESÍTÉSE VAGY A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE

 

A termék kicserélése megtörtént: ……………………………………………………………………………………

A termék vételárának visszatérítése megtörtént:……………………………………………………………..

 

A kijavítási igény teljesítésekor a vállalkozás vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat ezeket az adatokat a jótállási jegyhez csatoltan is feltüntetheti.

  A két lehetőség közül csak az egyik töltendő ki!

 

Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg!

 

A FOGYASZTÓ JÓTÁLLÁSBÓL EREDŐ JOGAI

 

 1. Általános szabályok A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési jogait – nem érinti.

 2. A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladóját terhelik. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Eredeti Csomagolás hiányában A terméket nem áll módunkban cserélni
   A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
 • Amennyiben a jótállási jegyet a fogyasztó részére nem adják át, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni akkor is, ha a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, nyugtát vagy számlát bemutatja.

 1. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (pl. blokkal) érvényesíthetőek. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási jegyen rögzítették.

 2. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a felek között létrejött szerződés teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembe helyezésének napjával kezdődik és a termék árától függően 1, 2, vagy 3 évig tart.

 3. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.

 • A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bármelyik békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet.

 1. Jótállási jogok A jótállás keretében belül a jótállási igénye alapján a fogyasztó választása szerint:
  · kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
   · az ellenszolgáltatás (termék ára) arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
  · a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ilyenkor a termék vételára visszajár a fogyasztónak. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 2. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint. Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg!

Kijavítás, kicserélés szabályai


A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át.
 Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész építhető be.

 

Javítási és csere határidők

 

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

 A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.


Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.


Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik.

 

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

 

 Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik.

 

Ha a jótállási jegyen rögzített jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

 Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik.

 

Kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta fogadható el, amely követelmény a jótállási jegy által megkövetelt számlák, nyugták, bizonylatok mindegyike esetén alkalmazandó.

 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a


fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Javítás helyszíne

 

 A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

 

III. Kivételek:

A jótállási felelősségvállalás – különösen, de nem kizárólag – az alábbi esetkörökre nem terjed ki:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést nem a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte el, továbbá ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza,
  • nem rendeltetésszerű használat, • karbantartási kötelezettség elmulasztása10,
  • helytelen tárolás, kezelés, rongálás,
  • amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Kötelező karbantartási kötelezettség A fogyasztó karbantartási kötelezettsége

 

A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogyasztót terhelik!

 Ha a dolog meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

Amennyiben a gyártó kötelező karbantartási kötelezettséget ír elő a fogyasztó részére. 11 Kötelező karbantartási kötelezettség előírása esetén kitöltendő.

 

 A 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet alapján jótállásköteles termékek felsorolása az alábbi címen érhető el, amelyet a QR-kód leolvasásával meg is nyithat okostelefonján: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/jotallaskotelestermekek

 

 

——————                                                    
ügyfél aláírás                                                        Cégvezető aláírás
                                                                               

Trendshopping.hu

 

Adatvédelmi irányelvek

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

 

Vállalkozó/Vállalkozás neve
Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

Engedélyszám

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely szolgáltató. tárhely.eu Kft

 Tárhely Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely Mail: support@tarhely.eu

Tárhely  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

 

Nyilvántartásba bejegyző bíróság:  Győri Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban: Adatkezelő.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

 

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

Engedélyszám

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely szolgáltató. tárhely.eu Kft

 Tárhely Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely Mail: support@tarhely.eu

Tárhely  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

 

 

 elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

 

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

Engedélyszám

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely szolgáltató. tárhely.eu Kft

 Tárhely Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely Mail: support@tarhely.eu

Tárhely  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

 

az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek:

vagy írjon a Székhely:

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

 

Adatkezelő

Felelősségi körök

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

 

Összes tevékenység

 

 

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

 

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

Adatkezelés időtartama:

 

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

Adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

 

Adatfeldolgozók

 

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

 

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

1.1. A szolgáltató SAMEDAY Futárszolgálat

Delivery Solutions Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 1 452 0090

E-mail: info@sameday.hu

Honlap: https://www.sameday.hu

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 9., valamint a 8. § (1) bekezdésének b), d) pontjai szerint expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.

 

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

 

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

 

A tulajdonos, végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

Cégjegyzékszám:0809027614
MKB Céges bankszámlaszám 10101528-70010300-01004002

Engedélyszám

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely szolgáltató. tárhely.eu Kft

 Tárhely Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely Mail: support@tarhely.eu

Tárhely  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

 

 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

Engedélyszám

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely szolgáltató. tárhely.eu Kft

 Tárhely Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely Mail: support@tarhely.eu

Tárhely  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

 

1.1. A szolgáltató SAMEDAY Futárszolgálat

Delivery Solutions Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 1 452 0090

E-mail: info@sameday.hu

Honlap: https://www.sameday.hu

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 9., valamint a 8. § (1) bekezdésének b), d) pontjai szerint expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.

Tárhely szolgáltató. tárhely.eu Kft

 Tárhely Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely Mail: support@tarhely.eu

Tárhely  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

 

 

 

 

Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

 • Könyvelő: Toth Győrgy

Tárhely szolgáltató: Tárhely szolgáltató. tárhely.eu Kft

 Tárhely Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely Mail: support@tarhely.eu

Tárhely  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

 •  
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

 

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

 

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az

megjelölt elérhetőségekre.

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

 

Engedélyszám

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

Engedélyszám

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

 

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

Fogalmak

 

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.trendshopping.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft
 • Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca
 • internet :trendshopping.hu
 • trendshopping.hu@gmail.hu
 • Telefonszám : 0670/902307
 • Telefomszám: Bolt 70/6099086
 • Adószám: 32521058-2-08
 • Cégjegyzékszám:08-09-036660
  Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Trend Holding Szolgltató és kereskedelmi Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

internet :trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 32521058-2-08

Cégjegyzékszám:08-09-036660
Otp Céges bankszámlaszám 17737193-20004233

Engedélyszám :

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

 •  
 • az Adatkezelő által üzemeltetett és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Szolgáltató Adatai:

Vállalkozó/Vállalkozás neve Práber Kft

Székhely: 9113 Koroncó Hunyadi utaca

Telephely. 9012. Győr Királyszék útca 33 Hiper Tesco Trendshopping.hu Bolt

internet :trendshopping.hu

Email . info@trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Email panasz@trendshopping.hu

Telefonszám :      0670/902307

Telefomszám: Bolt 70/6099086

Adószám: 25409767-2-08

Cégjegyzékszám:0809027614
MKB Céges bankszámlaszám 10101528-70010300-01004002

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely: szolgáltató. tárhely.eu Kft.

 Tárhely: Telefon: +36 1 789 2 789

Tárhely: Mail: support@tarhely.eu

Tárhely: Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Fax: +36 1 789 3 789

 

Elállás Joga:

Lehetősége van a kosár Tartalmának törlésére illetve változtatására

A kosár ikonra kattintva X ikon-ra kattintva törölheti rendelését.

Darabszám módosítására a pénztár oldalon van lehetőség.

Rendelés Befejezése után is visszavonható illetve módosítható a rendelés.

Telefonon vagy Email-en Keresztül

Email. info@trendshopping.hu

Email. trendshopping.hu@gmail.hu

Email panasz@trendshopping.hu

Telefonszám:      0670/902307

Telefonszám: Bolt 70/6099086

 

 


Panaszkezelés

Panaszát megteheti az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon
Tel.: +3670/904-23-07
Tel:0670/609-90-86

Email: info@trendshopping.hu

Email: trendshopping.hu@gmail.hu

Email: panasz@trendshopping.hu

A jogviták rendezését az alábbi linken keresztül tudja elintézni:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU&fbclid=IwAR0Fg0YMYbiYlHc_Fu0YnYBDCa0i2Cl-Pvva6NzW3HcKhe-Wre86D3rnc3M

A vállalkozás az ÁSZF menüpontban az alábbiak szerint tájékoztatja a fogyasztókat: A vásárló, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, jogosult panasszal fordulni az illetékes magyar békéltető testülethez. Online adásvédelmi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárása kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara

Békéltető Testület.

mellett működő békéltető testület illetékes, azaz a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 III.em.310, levelezési címe: 1253 Budapest, pf.10.email: bekelteto.tetulet@bkik.hu fax: 0614882186 tel: 0614882131 A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vásárló az eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendelését.

Békéltető testületek elérése:

https://bekeltetes.hu/tartalom/21/menu/8

 

A hatóság tájékoztatja, hogy az Fgytv 18 § (5) bekezdése az alábbiakban rendelkezik: „Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.” Bétéltető testeiletek telk-olása. A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel Összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 14. § szerint:,,az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.” A hatóság felhívja a figyelmét, hogy amennyiben tájékoztatást nyújt a határon átnyúló jogviták rendezésére jogosult békéltető testületekről, úgy azt az időszerű adatokkal tegye. amelyekkel az áru a Vásárló általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben az az áru jellegéből következik. 7.4.Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított 1 hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A Vásárló jogosult a fogyasztási cikkeken az átvételüktől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hibák reklamálására 7.6.Az Eladó felelősségével kapcsolatosan a felek további jogait és kötelezettségeit az Eladó Panaszkezelési Szabályzata szabályozza.” vonatkozó

Elállás

Elállási jogukkal a csomag átvételétől számítva 30 napig élhetnek.

A Vissza küldés költsége a Práber Kft az az a Trendshopping.hu terheli .

Elállás esetén a szolgáltató lekésőbb 14 nap-on belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget utalással

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól (Sameday ) eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többlet költséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásában küldhető vissza.
Ellenkező esetben nem áll módunkban  visszatéríteni a termék árát.

Ha az elállási jogával szeretne élni, meggondolta magát, nem tetszik a termék a visszaküldést mi álljuk. a rendelés dátumától számított 30 napig.

 Felhívjuk továbbá kedves figyelmét, hogy a terméket minden esetben sértetlenül, az eredeti csomagolásban küldje vissza. A címkét a kiérkező futár helyezi a csomagra.
Az ügyfélnek csak a visszacsomagolás a feladata.
 A trendshopping webáruház az ügyfél által gondatlan csomagolásból eredő szállítási sérülésekért nem vállal felelősséget.

9023 Győr Királyszék u 33 Trendshopping üzlet PRÁBER KFT
A csomagra kérjük, hogy írd rá: Trendshopping Visszáru

Termék visszaküldésének okai:

 • Minőségi problémák
 • Hibás kiküldés
 • Elállás

 

napon túl nem áll módunkban elfogadni a visszaküldött terméket!

A termék visszajuttatás leírása.

Kérem jelezze kollégánknak az elállási szándékát 

 Telefonon :

+3670902307
0670 6099086

 E-mailen:

pansz.trendshoppin.hu@gmail.com
info@trendshopping.hu
trendshopping.hu@gmail.com

A visszaküldés a Mi futárcégünkön ( Sameday )  keresztül történik amit mi rendelünk az ügyfélnek/vásárlónak, a  megadott címére.

Termék visszaküldésének okai:

 • Minőségi problémák
 • Hibás kiküldés
 • Elállás

 

A fogyasztó elállási / felmondási jogát nyilatkozat minta útján gyakorolhatja.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól (Sameday ) eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többlet költséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásában küldhető vissza.
Ellenkező esetben nem áll módunkban  visszatéríteni a termék árát.

Elállási nyilatkozatminta  az alábbi linken keresztül tölthető le .

https://www.trendshopping.hu/wp-content/uploads/2023/06/Trendshopping-Elallasi-nyilatkozat-2023-1.docx

Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles elektronikus levél útján a jelen ÁSZF a fenti pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fenti pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezését.
Az elektronikus úton beérkezett elállást érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.
Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató központi raktárának címére (9012 Győr, Királyszéki utca 33. trendshopping.hu bolt ) indokolatlan késedelem nélkül, de legalább az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 30 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék a Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta egyértelműen, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés minden esetben a Fogyasztó által megadott számlaszámra történő visszautalással történik. Az elállási nyilatkozat beérkezése után a Szolgáltató minden esetben felveszi a Fogyasztóval a kapcsolatot és pontosítja az elállás folyamatát, annak részleteit.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és a szükséges, rendeltetésszerű használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szerződéseket egyedi rendelésszám alapján iktatjuk!

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.Hibás teljesítés

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Az új Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

Termékszavatosság

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Közlési és igényérvényesítési határidők

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

 • a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és
 • a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként – jól felfogott piaci érdekből – kerül sor.

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén

Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A szavatossági jogok sorrendje

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény(ún. elállás). Tehát kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót.
Az új Ptk. szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicseréléstigényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállításátigényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Ki viseli a költségeket?

Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet – tehát a vállalkozást – terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Milyen határidőn belül reklamálhatunk?

Az új Ptk. főszabálya szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.
Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség?

Az új Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések tartalmazzák a szavatossági felelősség alóli mentesülés eseteit, miszerint a mentesülésre két esetben kerülhet sor:

 • ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte;
 • ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fontos, hogy az eladónak csakis a vevő által ismert hiba vonatkozásában nincs kellékszavatossági felelőssége – és csak az ilyen jellegű hibákra mondják jogszerűen az eladók, hogy ezekre nincs szavatosság (és nem lehet emiatt a terméket pl. kicseréltetni).
A kereskedők gyakran megkísérlik a hibás teljesítésért való felelősséget jogellenesen kizárni azzal a hivatkozással, hogy az akciós vagy leértékelt árura – mint egészre – nem jár szavatosság, illetőleg garancia. A vonatkozó jogi előírások alapján azonban leértékelt (akciós) termékkel kapcsolatban is van helye minőségi kifogásnak a termék azon részére vonatkozóan, amely nem volt hibás, vagy hibás volt, de erről a fogyasztó nem tud(hat)ott.
Amennyiben utóbb a vevő a tájékoztatás körén kívül eső hiba miatt viszi vissza a terméket a boltba, úgy kifogását intézni kell, és jogszerűtlen elutasítani az igényét arra hivatkozással, hogy „leértékelt árura nincs szavatosság”. Példa: ha a mázsérülés miatt leértékelt agyagcserepet annak szétmállása miatt viszi vissza a vevő, úgy kifogását intézni kell, és a szétmállás miatt – amely olyan hiba, ami a rendeltetésszerű használatot kizárja – megilletik őt a szavatossági jogok.
Természetesen nincsen akadálya annak, hogy a kereskedő kizárja felelősségét a termék esztétikai hibája miatt, de amennyiben az ilyen esztétikai sérülés miatt akciósan (leértékelve) vásárolt új számítógép valamelyik részegysége a rendeltetésszerű használat során tönkremegy, úgy a fogyasztó emiatti minőségi kifogását alapozhatja a Ptk-ra vagy a kötelező jótállásra, függetlenül attól, hogy az esztétikai sérülés miatt leértékelt áron vásárolta a gépet.

Ki mikor mit bizonyít?

Lényeges különbség van a bizonyítási kötelezettség terén a két jogintézmény között. A jótállás körében – a jótállás mindkét fajtájának teljes időtartama alatt – a jótállásra kötelezett (az eladó) csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (tehát például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett.
Ezzel szemben a szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.
Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály. Ahhoz ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a fogyasztónak nem minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait, bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.
Kivétel a kivétel alól, vagyis nem irányadó a hivatkozott vélelem, tehát bizonyítás terheli mégis a fogyasztót a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Jótállás

1.18. Termékeinkre   garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

További információ:

https://www.trendshopping.hu/wp-content/uploads/2023/05/Jotallasi-jegy-3.docx

Jótállási jegy az alábbi linken letölthető :


https://www.trendshopping.hu/wp-content/uploads/2023/05/Jotallasi-jegy-3.docx


A honlapon folytatott tevékenység


Web áruházunkban Vegyes kereskedelem ,Konyhai Barkács Elektronika Otthoni felszereléseket forgalmaz.
 férfi és női divatáru termékeket forgalmazunk.
Számos kiegészítő is megtalálható.
 A web áruházon keresztül leadott rendelésedet futárszolgálattal szállítjuk ki.
  A szállítási határidő belföld esetében 1-6 munkanap. Belfőldre  történő szállítás esetén a Szállítási információk alatt tájékozódhatsz a várható határidőkkel kapcsolatban.


Alapvető Jogszabályi törvény

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Fizetés és Szállítás

 1. Utánvéletes (Fizetés Csomag érkezésekor)

 

 1. Banki Átutalás számlaszám
  MKB Céges bankszámlaszám 10101528-70010300-01004002

A Webáruházban feltüntetett Árak  Ft (HUF) vannak megadva. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A megrendelés tárgyát képező termék adóval összevont, összesített áráról, valamint a kézbesítés költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, ha pedig nem lehetséges a díjak összegének megállapítása, akkor a teljesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötéséreEmellett azoknak az ügyfeleinknek, akik Mastercarddal vagy Visa-val fizetnek, 3D Secure hitelesítési folyamatot biztosítunk, ami megakadályozza, hogy arra jogosulatlan személy nem használják a kártyát.

 1. Banki átutalás:
  A kosárban megadott összeg átutalása az alábbí bankszámlára MKB Céges bankszámlaszám 10101528-70010300-01004002
  a közlemény  rovatba a TERMÉK NEVE és a TERMÉK CIKKSZÁMA szerepeljen. A csomag az összeg bérkezésétől számított 1-6 munkanapon fog megérkezni.
 2.  Fizetési Határidő: Amennyiben a Felhasználó a Megrendelési adatlapon  a bankkártyával történő fizetési módot választotta, az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 3 naptári napon belül köteles a Felhasználó a megrendelés összegét megfizetni. 

 

 1. Utánvét esetén a Felhasználó a küldemény kézhez vételekor köteles a vételárat megfizetni.
 2. Házhoz szállítás:
  A futár a csomagok kézbesítését munkanapokon, az adott napon küldött értesítőben megjelölt idősávban végzi.  Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodsz otthon, a futár egy értesítőt hagy a címen. Az értesítőn szereplő szám segítségével lehetőséged van arra, hogy a www.gls.hu portálon az egyedi igényeidnek megfelelően alakítsd a csomagod kiszállítását. A kézbesítés történhet másik címre – pl. másik város, vagy a munkahelyed – de lehetőség van a kiszállítás dátumának módosítására is. Természetesen telefonon keresztül is módosíthatod a csomag kiszállításának időpontját. A csomag kiszállítását kétszer kísérlik meg, e
  .A küldemény átvétele előtt kérjük, hogy minden esetben ellenőrizd, hogy van-e bármilyen sérülés a csomagon. Kézbesítéskor névvel, dátummal és aláírással kell igazolnod, hogy átvetted a csomagot. Utánvétes csomag esetén először a címkén feltüntetett összeget kérjük átadni a futárnak, amelynek átvételét ő nyugtával igazol. Amennyiben az utánvétes csomagon bármilyen sérülést észlelsz, abban az esetben a futár a helyszínen felveszi a jegyzőkönyvet.
 3. Csomagpontos átvétel
  Rendelésed leadásakor lehetőséged van csomagpontos kiszállítást kérni.

 A felvételt követő1-6 munkanapon csomagod megérkezik az általad választott átvételi pontra, melyről e-mail vagy sms  értesítést kapsz a Sameday  Easy box futárcégünktől
 Kérjük, hogy utánvétes küldemény átvételekor a pontos összeget vidd magaddal. Lehetőség szerint fizess Bankártyával.


Alapvető rendelkezések

1.2. Hatály, az áSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

1.6. Webáruházunkban férfi és női divatáru termékeket csak online webshopunkon keresztül, meg vásárolhatók.
A termékek tartalmazzák az áfát és a csomagolási díjat.
Házhozszállítási díjat a termék ára nem tartalmazza. A házhozszállítási dijjakról a Szállítás menüpont alatt tájékozódhat. 

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.9. A Termékeket az üzlet menüpontban találják ahol a termék kiválasztása után a kosárba tudják helyezni.
Követve a további utalásokat választhat a megadott fizetési lehetőségekről.
A megrendelésről azonnali e-mail értesítőt kap.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása minden hétköznap reggel 8:00 órától 18:00 ig tart

1.14. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-6  munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Kötelmi jogi Könyvében található rendelkezések a hibás teljesítés vonatkozásában az alábbiakat mondják ki:

6:157. § (1) bekezdés: A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

„A hibás teljesítés a szerződésszegés egyik nevesített esete.”[1] A Ptk. pontosan meghatározza, hogy mi minősül hibás teljesítésnek, amelyből látható, hogy a kötelezett akkor is hibásan teljesít, ha olyan szolgáltatást nyújt, amely a jogszabályi követelményeknek ugyan minden tekintetben megfelel, azonban nem felel meg a kötelezett és a jogosult által megkötött szerződésben a felek által meghatározott kritériumoknak.

Fentiekhez kapcsolódik a Kúria Pfv.V.20.742/2016/14. számú döntése. A döntés előzményét képező elsőfokú eljárásban a felperesek azért indítottak pert az alperes ellen, mert álláspontjuk szerint az alperes hibásan teljesített azzal, hogy a közöttük létrejött adásvételi szerződésben foglalt vállalásával ellentétben a felperesek az alperes által végzett átalakítások miatt a belső kertet használni nem tudták. A Kúria megállapította, hogy az adásvételi szerződés a belső kerthasználatra vonatkozóan nem tartalmazott a felperesi vevők általi használhatóságra vonatkozó rendelkezést és mivel a szerződésből a kerthasználat biztosítására irányuló alperesi kötelezettségvállalás nem vezethető le, így annak megsértése, vagyis a hibás teljesítés fogalmilag kizárt.

A Ptk. azt is meghatározza, hogy a kötelezett mikor nem teljesít hibásan: Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Ebben az esetben úgy történik meg a teljesítés, hogy a jogosult tisztában van azzal, a kötelezett által részére teljesített szolgáltatás hibás, azonban „…a teljesítést a hiba ismeretében mindennemű kifogás nélkül elfogadja…”[2] Tekintettel arra, hogy a jogosult hibásan fogadja el a teljesítést, értelemszerűen kizárt annak a lehetősége, hogy hibás teljesítésből eredő igényt érvényesítsen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a jogosult kifejezetten lemond a hibás teljesítésből eredő jogai gyakorlásáról.

Kiemelendő, hogy a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezések diszpozitívak, vagyis attól a felek eltérhetnek.[3] A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben viszont a Ptk. 6:157. § (2) bekezdése alapján semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el, azaz e körben a szabályok egyoldalúan kógensek.

[htmlbox karteritesi_jog]

6:158. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A Ptk. 6:158. §-a vélelmet tartalmaz, ez a § ugyanis azt mondja ki, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hibát úgy kell tekinteni, mint ami már a teljesítéskor is megvolt, vélelmezi tehát a jogszabály azt, hogy a vállalkozás hibásan teljesített. Ha a vélelem a dolog természetével nem egyeztethető össze – például a dolog természetes élettartama fél évnél rövidebb – vagy a vélelem a hiba jellegével összeegyeztethetetlen – például gyorsan romló dolog[4] – az kivételt jelent a vélelem alól.

A fogyasztó és a vállalkozás fogalmát a Ptk. a nyolcadik könyvben, a záró rendelkezések között helyezi el. Fogyasztónak tekinti a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt, vállalkozónak pedig a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyt.

A hibás teljesítés jogkövetkezményei

A Ptk. szerint a hibás teljesítés jogkövetkezményei az alábbiak:

kellékszavatosság;
termékszavatosság;
jótállás;
kártérítés;
jogszavatosság.

 1. Kellékszavatosság:

A Ptk. Kommentárban foglaltak szerint „a kellékszavatosság a hibás teljesítésnek az a jogkövetkezménye, amely a visszterhes szerződések jogosultjának a szolgáltatás hibájában megvalósuló, értékcsökkenést eredményező teljesítési érdeksérelme reparálására szolgál. Nem vonatkozik a szavatosság a hibás teljesítéssel okozati összefüggésben a jogosult vagyonában felmerült különböző következménykárokra; ezeket a kártérítés keretében és feltételei szerint lehet orvosolni.”[5]

Mindebből látható, hogy a kellékszavatosság csak visszterhes szerződések esetén jöhet szóba. A hibás teljesítés ingyenes szerződések esetében is felmerülhet, ekkor azonban a jogosult csak kártérítési igénnyel léphet fel a kötelezettel szemben.

A kellékszavatosság másik fő jellemzője, hogy a jogosult csak az adott szerződés kötelezettjével szemben érvényesítheti igényeit. „A közvetlen szerződéses kötelezett a jogosult felé – nemcsak a saját érdekkörben bekövetkező hibákért – helytáll, majd a szavatossági következményeket a vele szerződéses kötelezettre átháríthatja.”[6] Ez pedig azt jelenti, hogy hiába vannak alvállalkozók, gyártók, ha nem ők állnak szerződéses jogviszonyban a jogosulttal, felé kellékszavatossággal nem tartoznak.

A kellékszavatosságnál a jogosult a vele szerződéses jogviszonyban álló kötelezettel (például üzlettel) szemben érvényesítheti a szavatossági jogot, termékszavatosság esetén viszont szerződéses jogviszonyra nincs szükség, mert a termékszavatosság a termék hibájához kapcsolódik. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli; ez a határidő jogvesztéssel jár

A Ptk. a szavatossági jogokat úgynevezett kétlépcsős rendszerbe sorolja, ami azt jelenti, hogy a szavatossági jogok között rangsort állít fel.[7] A jogosult első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést, második lépcsőben árleszállítást kérhet, illetve a hibát maga kijavíthatja/mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. A hiba kijavítása, illetőleg mással történő kijavíttatása azt jelenti, hogy a jogosult az ezzel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését kérheti a kötelezettől.

Ha kijavításra vagy kicserélésre nem kerülhet sor, mert annak teljesítése lehetetlen vagy az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, a jogosult számára a második lépcsőbe tartozó szavatossági jogok érvényesítésének lehetősége nyílik meg.

A Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja/mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha:

– a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta;
– vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni;
– vagy, ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Mindebből látszik, hogy a második lépcsőbe tartozó szavatossági jogok közül a fenti három feltétel valamelyikének teljesülése esetén választhat a jogosult.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ez az időtartam két év.

 1. Termékszavatosság:

A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése szerint vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

E rendelkezés a hibás teljesítés esetén a fogyasztó által követelhető szavatossági jogok mellett azt is meghatározza, mikor teljesít a gyártó hibásan. Itt tehát a kötelezett szerepébe maga a gyártó kerül, hiszen a termékszavatosság nem más, mint „a termék hibája miatt a gyártót terhelő közvetlen helytállási kötelezettség.”[8] A kellékszavatosságnál az volt látható, hogy a jogosult a vele szerződéses jogviszonyban álló kötelezettel szemben érvényesíthette a szavatossági jogot, termékszavatosság esetén viszont szerződéses jogviszonyra nincs szükség, mert a termékszavatosság a termék hibájához kapcsolódik. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli; ez a határidő jogvesztéssel jár.

 1. Jótállás:

A Ptk. 6:171. § (1) bekezdése szerint, aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás ugyanúgy a hibás teljesítés jogkövetkezménye, mint a kellékszavatosság, azonban ahhoz képest egy szigorúbb felelősségi alakzatot jelent, amely abban nyilvánul meg, hogy a bizonyítási teher fordított, vagyis a jótállásra köteles fél csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az ő teljesítése után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

[htmlbox Fogyasztói_adásvétel]

 

 1. Kártérítési igény:

A kötelezett – ha a hibás teljesítést nem menti ki – köteles megtéríteni a jogosult ama kárát, amely a hibás teljesítésből ered.

A jogosult a kára megtérítését akkor kérheti, ha:

– kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye;
– vagy a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta/annak nem tud eleget tenni;
– vagy a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 1. Jogszavatosság:

A jogszavatosság – amely csak visszterhes szerződés esetén jöhet szóba – arra vonatkozóan jelent helytállási kötelezettséget, hogy a jogosult a jogot/követelést megszerezze, illetve azt korlátozástól mentesen szerezze meg.

Összességében elmondható, hogy ha a gyakorlatban találkozunk a hibás teljesítéssel, akkor többféle lehetőség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a hiba – a megfelelő jogkövetkezmény érvényesítése mellett – orvoslása megtörténhessen.

Hivatkozott irodalom:

 • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez; szerkesztette Gárdos Péter, Vékás Lajos (online jogtár)
 • Polgári jog – kötelmi jog – második, átdolgozott, bővített kiadás – Az új Ptk. magyarázata V/VI. – Farkas Attila László. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014.
 • A Kúria Pfv.V.20.742/2016/14. számú határozata

Lábjegyzetek:

[1] Polgári jog – kötelmi jog – második, átdolgozott, bővített kiadás – Az új Ptk. magyarázata V/VI. – Farkas Attila László. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014., [továbbiakban: Az új Ptk. magyarázata V/VI.] 337. oldal [2] A